Bông lọc bụi G2 tại Hà Nội

Bông lọc bụi G2

 - Công dụng: sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau, các hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 

- Hệ thống cung cấp không khí như một bộ lọc trước dưới tiếp xúc bụi cao hệ thống phun.

- Bông lọc bụi G2 chống ẩm đạt 100% RF.

- Bông lọc bụi G2 nhiệt độ hoạt động đạt tới 80 ℃ / 176 ° F.

Công dụng: sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau đòi hỏi các hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 

- Hệ thống cung cấp không khí như một bộ lọc trước dưới tiếp xúc bụi cao. 

- Bông lọc bụi G2 chống cháy, và trong trường hợp cháy tự động tắt, phù hợp với các tiêu chuẩn DIN53438: F1 .

- Bông lọc bụi G2 lọc các đối tượng bộ lọc hạt và tạp chất  l ≥10μm.

- Bông lọc bụi G2 dạng cuộn hoặc theo tấm.

21.PNG