Cuộn bông lọc khí G2

Cuộn bông lọc khí G2-EN779 với kích thước 2m x 20m x 10mm (W x L x D). Hiệu suất lọc bụi 75%. Lưu lượng: 5400m3/h/m2. Tiêu chuẩn lọc bụi G2-EN779